WelcomeVälkommenProgramVenueParticipantsContacts


Filosofiska instutitionen

Historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet


VetenskapsrådetStockholms universitet

Justitierådet
Edvard Cassels stiftelse

Välkommen

2013 är det 20 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft och därmed 20 år sedan unionsmedborgarskapet infördes. Det är även European Year of the Citizen. Mycket har hänt både för Sverige och för EU under de sista decennierna. Unionsmedborgarskapet har ansetts vara som världens första postnationella medborgarskap trots att det är ett komplement till de nationella medborgarskapen. EU-medborgaren åtnjuter en rad rättigheter som förändrats och omtolkats, mot bakgrund av integrationsprocessen. Har man levt upp till tidigare förväntningar? Vilka problem möter medborgaren idag och hur kan de lösas på bästa sätt? Vilka utmaningar väntar imorgon?

Dessa är några av de frågor som diskuteras vid den internationella konferensen. Syftet är att utvärdera hur EU medborgarskapet utvecklats under 20 år på grundval av en hypotes om hur medborgarskap tolkas, med hänsyn till dess motsatsförhållande till utanförskap i olika bemärkelser: politiskt, socialt och rättsligt. Läs mer >>>